YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI’NIN TARİHSEL SÜRECİ

Yöneylem Araştırması, karar organlarının, karar vermelerinde kontrolleri altında bulunan her türlü olanağı, süre unsuru içinde işletmeyi istenilen amaca en uygun biçimde yöneltebilmeleri için kantitatif esaslara dayanarak yapılan bilimsel araştırmaların tümüne denir. Bu tanımdan yola çıkarak söylenebilir

 ki Yöneylem Araştırması, amaca yönelik objektif kriterlerle doğru  kararların alınabilmesi için vazgeçilemez unsurlardan biridir. Yöneylem Araştırması yaparken kullanılan yöntemler (simülasyon, doğrusal programlama, kritik yol teoremi(CPM), v.b.) şirketlere değişen rekabet koşulları altında ve elinde bulundurdukları kısıtlı kaynağı en verimli şekilde kullanmalarında yardımcı olurlar.
 Yöneylem Araştırmaları’nın öneminin iyi anlaşılabilmesi için, Dünya’da ve Türkiye’deki tarihsel gelişim sürecini iyi anlamak gerekir.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI’NIN TÜRKİYE’DE GELİŞİM SÜRECİ
 
Yöneylem Araştırmaları’nın Türkiye’de ilk kez kullanımı , dünyadaki kullanımına benzer şekilde ilk kez askeri alanda olmuştur. Ülkemizde bu alandaki ilk girişim Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan ilk Yöneylem Araştırması birimi ,19 Ağustos 1954 tarihinde  kurulan “İlmi İstişare Kurulu Müdürlüğü”dür. 1 Haziran 1956 tarihinde ,bu birim içerisinden 10 yedek subaydan oluşturulan bir grup gerçek anlamda oluşturulan ilk Yöneylem Araştırması grubudur. Bu müdürlüğün adı 1957 yılında, “İlmi İstişare ve Geliştirme Kurulu” olarak değiştirilmiştir. 1958 de ise adı ARGE olarak değiştirilen birim , 1970 yılına kadar bünyesinde hizmet verdiği Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden ayrılarak , Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir. 1973 yılında yine Genelkurmay başkanlığı bünyesinde , “Savunma Araştırma Dairesi Başkanlığı” kurulmuş ,1993 yılında ise adı Silahlanma ve Savunma Araştırma Dairesi Başkanlığı Olmuştur.
Askeri alan dışında ise, ilk  Yöneylem Araştırmaları çalışmaları 1 Eylül 1965 tarihinde TÜBİTAK Bünyesinde kurulan “Yöneylem Araştırma Ünitesi” başlatmıştır. Bu birim 1973 yılında ,çalışmalarına Gebze Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün bir kolu olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1992 yılında ise “Sistem Analizi” adı altında yeni bir birimde çalışmalar devam etmiştir.
Eğitim alanında ilk uygulamalar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinde başlatılmıştır. Daha sonra Kara Harp Okulları da Yöneylem Araştırması derslerini ders programlarına ekleyerek bu tür çalışmalara  öncülük etmiştir. Daha sonraki yıllarda Üniversiteler Yöneylem Araştırması derslerini gerek ders programlarına koyarak , gerekse de bünyelerinde oluşturdukları yükse lisans ve doktora programları ile atkı sağlamışlar ve hala çalışmalarına devam etmektedirler.

Sonuç olarak Yöneylem Araştırmaları’nın tarihsel süreci açısından tek bir orjinden ortaya çıkıp, hızlı ve kademeli bir gelişim süreci geçirmiş, bugün Dünya’da ve Türkiye’de her alanda hızlı ve sürdürülebilir başarıların temelinde yer almaktadır. Kuşkusuz ki , İstatistik ve Matematik bilimlerindeki gelişmeler sonucunda Yöneylem Araştırmaları’nın gelişmesi ve yaygınlaşması kaçınılmazdır.

 
Benzer Yazılar:
Kobiler İçin Devlet Teşvikleri
2500$ Lık Otomobil
Türkiye Ekonomisi Durgunluğa Girdi

Yorum Yapın