İSO Başkanı Tanıl Küçük, 2008 in üçüncü çeyreği büyüme oranının 0,5 çıkması ile ilgili olarak, “2001 yılından bu yana en düşük büyüme oranı olan ve yüzde sıfır yakın bu mikro büyüme ile Türkiye ekonomisinin durgunluğa girdiğinin bir işaretidir” dedi.

Yazinin Devami »

Ekonomik durgunluğun baş gösterdiği bu günlerde, dövizdeki hızlı yükseliş ve buna bağlı olarak girdi maliyetliyetlerinin artması, elektrik ve doğalgaza gelen yüksek oranlı zamlar üretim maliyetleri hızla artış göstermekte. Özellikle döviz karşılığı mal yada hizmet alıp türk lirası ile satış yapan kuruluşlar son günlerde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Yazinin Devami »


2500$ Lık Otomobil

Tata nın yeni modeli Nano nun fabrika çıkış fiyatının 2500 dolar olacağı açıklandı. Tata grubu başkan yardımcısı Prakash Telang 2009′da piyasaya sunacakları nano modeliyle sektörün yeniden hareket kazanacağını söyledi. Nano nun doğru zamanda doğru bir araç olacağını söyleyen Teleng, 2008 başında petrol ve hammadde fiyatlarında ki artış nedeniyle sektörün büyük bir daralmaya girdiğini ancak petrol fiyatlarının yarıdan fazla düşmesine rağman sorunların çözülmemesi ile tek nedenin nedenin bunların olmadı piyasadaki likitide eksikliğinin yani sıcak para olmamasının olduğunu söyledi.

Yazinin Devami »

Hepimizin hayali kendi özelliklerimizi ne iyi şekilde yansıtabileceğimiz, maddi ve manevi olarak beklentilerimizi tatmin edebilecek, geleceği parlak ve saygın bir iştir. Bu işe sahip olmak içinde belki onlarca görüşme yapıyorsanız ve bunların çoğundan eliniz boş dönüyorsanız ya o iş sizin özelliklerinize uygun değildir yada kendinizi tam olarak ifade edip olumlu izlenim bırakamıyorsunuzdur.

Yazinin Devami »


İşletme Maliyetleri

Maliyet, işletmeler mal ve hizmet üretirken birçok ekonomik ilişki içine girerler. Bu ilişkiler sonunda parasal işlemler yapılır. Örneğin hammadde alınır. İşçi ve elektrik parası ödenir. Mal üretenler hammaddeyi alırlar işlerler ve pazara sunarlar. Hizmet üretenler ise emek yâda zihin gücü ile hizmet verirler.

Yazinin Devami »

Son günlerde sıkca duymakta olduğumuz resesyon kelimesi ekonomik durguluğu ifade eder. Ülkenin milli gelirinin en az iki çeyrek dönem boyunca yani 6 aylık bir süre de yıllık bazda gerilemesi ekonomi diliyle negatif büyüme göstermesi durumudur. Bu korkutan ifadenin sık kullanılmasının nedeni ise yine ABD. ABD den gelen veriler öylesine kötü ki piyasalar ister istemez küçülmeyi konuşmaya başladı.

Yazinin Devami »


İhracat

İhracat Nedir?
ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelmektedir.

Yazinin Devami »


Leasing Nedir?

Amerikan hukukunda doğmuş ve gelişmiş olan “Leasing”in kelime olarak karşılığı “kira”dır. leasing ilişkisinin esası, malın mülkiyet hakkı ile ekonomik işe yararlığını birbirinden ayırmakta yatar. Böylece girişimciye, sadece malın ekonomik işe yararlılığı tahsis edilmekte ve o, mülkiyet hakkının doğurduğu finansman yüklerinden kurtulmuş olmaktadır.

Yazinin Devami »

Lider; insanları belli bir amaç doğrultusunda yönlendirendir. Doğru hedefleri seçer. Lider takipçilerini doğru işlere yönlendirir, yönetici ise seçilen işleri doğru bir şekilde yapandır.
Bir liderde dürüstlük, zeka ve enerji ilişkisi aranır. Üç kavramdan dürüstlük olmazsa lider kendi kendini yok eder. Karakter ve becerinin karışımı liderlik potansiyelini belirler.
Lider organizasyon içindeki en üst seviyedir. Lider yöneticileri yönetir.
İnsanlar işyerlerine heyecanla geliyorlarsa, mutluysalar, yanlış yapmaktan korkmuyorlarsa orada mutlaka bir lider vardır. Bu liderin özellikleri ise:

Yazinin Devami »

Metot Etüdü üretim sislemlerinde aşağıdaki seviyelerde uygulanır:
1. Fabrikalar arası ilişkilerde,
2. Fabrikadaki atölyeler arası ilişkilerde,
3. Atölye içindeki iş istasyonları arası ilişkilerde,
4. İş elemanları (insan, makina, alet vb.) arası ilişkilerde,
5. İş elemanları- iş ortamı ilişkilerinde,
6. Makina-insan, insan-insan ilişkilerinde,
7. İnsan-diğer iş elemanları arası ilişkilerde,
8. Sadece insan hareketlerinin incelenmesinde.

Yazinin Devami »

« Geri - Ileri »