SAP , 1998 yılının ikinci çeyreğinde kendi tedarik zinciri yazılımı modülü  olan ve R/3 sistemine entegre edilebilen SCOPE (Supply Chain Optimization , Planning and Execution) Girişimi’ni piyasaya sürdü. Bu modül dört bileşenden meydan gelmekte idi ve bunlar; tedarik zincirini planlayan ve optimize eden APO(Advanced Planning and Optimization), verileri işleyen ve sağlayan BDW (Business Data Warehouse ), satış ve pazarlama  modülü olarak SFA (Sales Force Automation), elektronik ticareti bileşeni olarak B2B (Business-To-Business Integration ) ‘dir. Arkasından geçtiğimiz günlerde SAP, SCOPE’ ye göre yetenekleri daha ileri özellikle yeni karar destek sistemleri içeren daha fazla işbirliğini gözeten  ve internetin olanaklarından daha fazla faydalanan, tam manasıyla tedarik zincirini internete taşıyan  mySAP SCM ‘yi tedarik zinciri çözümünü olarak piyasaya sürdü.

mySAP SCM  çözümü, mySAP’nin e-iş platformunun bir parçası olup akıllı e-iş süreçlerini mümkün kılmak için genişletilmiş tedarik zincirini entegre eder. mySAP’nin proses tabanlı mimarisi fonksiyonel siloları (silos) daha basit parçalara ayrıştırarak planlama ve çizelgelemeden uygulama ve ulaşım yönetimine tüm tedarik zincirindeki proses akışlarını ve tutarlı bilgiyi yönetir.

mySAP SCM ile firmaların tedarik zincirleri ,  direkt satınalmaları  tedarik zinciri operasyonlarına  entegre etmek için  elektronik pazaryerleri ile birleştirilir ve böylece tüm internet tabanlı ticaret ve işbirliğinin omurgası şekillendirilir. Bu çözüm , firmaların  ve tedarik zinciri partnerlerinin  sınırlarının ötesinde planlamaları optimize etmelerini ve uygulamaları için faaliyetlerini senkronize eder. Aynı zamanda bu çözüm elektronik pazaryerleriyle kurduğu kuvvetli entegrasyon kadar iyi bir entegrasyonu müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), veri ambarı (data warehousing), ürün ömür yönetimi (PLM) ve kurumsal kaynak planlama (ERP) ile kurar.

mySAP SCM , firmalara ve onların tedarikçilerine tedarikçiden müşteriye tüm tahsisleri, stok seviyelerini, tahminleri, üretim planlarını ve performans göstergelerini görebilmeyi mümkün kılar.Aynı zamanda bu çözüm, tüm tedarik zinciri için  değişen pazar koşullarına ve müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde  cevap vermeyi sağlar.

mySAP SCM aşağıdaki bileşenleri içerir:

SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO)

Enterprise Buyer(Eski versiyonuyla SAP Business-to-Business Procurement – SAP BBP)

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

SAP Logistics Execution System (SAP LES)

SAP Materials Management (SAP MM)

SAP Production Planning (SAP PP)

SAP Sales and Distribution (SAP SD)

APO ve LES mySAP SCM çözümünün iki temel bileşenleridir.Özellikle bu modüller tedarik zincirini yönetiminin  temel faaliyetlerini gerçekleştirirler.

3.3.4.1  SAP Logistics Execution System (SAP LES)

SAP LES , depo yönetimi ve ulaştırma yönetimi için güçlü imkanlar sunan tedarik zinciri yönetim çözümüm önemli bir parçasıdır. Aşağıdaki konularda destek sağlar.

·        Depo Yönetimi: Depo Yönetimi , depolama, giriş(inbound), çıkış(outbound) süreçleri için olanaklar sağlar .Mesela tedarikçilere alınan siparişleri terminleme ve teslimatların alınmasını içererek etkili şekilde yönetimi izlenmesini sağlar. Mesela mal getiren kamyonlar için  kapı ve saat aralıkları tayin ederek giriş ve çıkışları akıcı yapar.  Bu sistem stanalone bir çözüm olarak kurulabileceği gibi LES’in bir parçası olarak kurulabilir.

·        Ulaştırma Yönetimi:LES ulaştırmayı tedarik zincirine entegre eder.Ulaştırma Yönetimi tüm ulaştırma hareketlerini depo süreçleri ile senkronize ederken etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.Bunun yanında ulaştırma sürecinde olan biten her şeyden haberdar  olunmasını mümkün kılar Bunun için Global Pozisyon Belirleme(GPS), GSM ve internet teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanılır.

·        Dış Ticaret: Dış Ticaret fonksiyonelliği ihracat, kota, ve anti damping düzenlemeleri ile ilgili konularda yardım sağlar.Gidilecek yollar üzerinde gümrük vergilerinin hesaplanması, sınır kapılarında ilgili makamlara  uygun dokümanların yaratılması  işlemlerini destekler.

SAP ulaştırma yönetimi konusunda SAP Ulaştırma Yönetimi Çözümü (TMS Transportation Management and Solution) adı altında bir çözüm paketi piyasaya sürdü. Bu çözümde yeni ulaştırma planlama ve uygulama fonksiyonlarını bir araya getirildi ve zaten tedarik zinciri yönetimi içerisinde var olan fonksiyonlar geliştirildi. Bu çözüm iki mySAP bileşeninden oluşturulur. Bunlar SAP APO ve SAP LES  bileşenleridir. APO , stratejik taktiksel ve operativ planlama işlevlerini yapar. Mesela APO Global ATP ve PP/DS  uygulamaları ile Ulaştırma Yönetimi Çözümü ile bağlantılıdır. Böylelikle üretim sürecinde ortaya çıkan bir sorun Alert Monitör ile ulaştırma planlamacısına bildirilir ve ilgi kararlar alınır. Bu noktadan sonra planlama süreci biter, uygulama süreci başlar ve uygulama işlemleri  LES tarafından gerçekleştirilir. Burada SAP, APS(Advanced Planning and Scheduling) verilerini uygulama sistemine entegre eder.

TMS, imalat, parkende, lojistik  firmalarının internet üzerinden işbirliği yaparak ulaştırma kararlarını ve aktivitelerini senkronize etmelerini sağlar.

 
Benzer Yazılar:
İnternet ve E-Tedarik
Tedarik Zincirinin Gelişimi
Tedarik Zinciri Nedir?

Yorum Yapın