İşletmelerde bir miktar farklılıklar olmasına rağmen, genel hatlarıyla MRP II çözümlerinin uygulanışında şu adımlar izlenmelidir

1. Üst yönetim personelin eğitimi,
2. MRP II komitesinin oluşturulması, proje liderinin seçimi,
3. Orta kademe yönetici personelin eğitimi,
4. Envanter düzeylerinin kontrol altına alınması ( % 95 doğruluk düzeyine ulaşma ),
5. Ürün ağaçlarının oluşturulması ( ürünlerin % 98’ inde tam doğruluğa ulaşma ),
6. Parça tanımlamalarının yapılması ( tedarik süreleri, ekonomik sipariş miktarı vs. ),
7. Ana üretim planı oluşturma sisteminin kurulması,
8. Sistem analizi çalışması ( kullanıcıların istedikleri raporların belirlenmesi ),
9. İlk denemelerin yapılması ( malzeme ihtiyaç planlama ),
10. Stokların sayımı ve bu değerler ile çalışmaya başlanması,
11. Pilot uygulamaların yapılması,
12. Uygulama aksaklıklarının giderilmesi,
13. Operasyon personelinin eğitimi,
14. Operasyon planlarının oluşturulması ( % 95 güvenirlilik ile ),
15. Maliyet merkezi ve iş merkezlerinin oluşturulması,
16. Kapasite ihtiyaç planlama uygulaması,
17. Atölye veri toplama sistemi uygulamaları,
18. Maliyet bilgilerinin oluşturulması,
19. Maliyetlendirme uygulamaları,
20. Maliyet kontrolü,
21. Verimlilik hesaplamaları.

Bu çalışmalar için öngörülen süre, işletmenin sahip olduğu birikime bağlı olarak değişmekle beraber, ortalama olarak 18 aydır. Ancak 3 – 4 yılı bulan uygulamalara da rastlanmaktadır.

 
Benzer Yazılar:
mySAP Tedarik Zinciri Yönetimi
Yöneylem Araştırması ve Türkiye
Benchmarking Nedir?

Yorum Yapın