Metod Etüdünün Tanımı
Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
Metot etüdü iş kapsamının azaltılmasında kullanılan temel tekniklerden biridir. Özellikle malzeme ya da işçilere ilişkin gereksiz hareketlerin yok edilmesi ve yetersiz yöntemler yerine iyi yöntemlerin konmasıyla uğraşır.

Metot Etüdünün konuları şunlardır:

• Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi.
• Fabrikanın, atölyenin, işyeri düzeninin, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi.
• İnsan gücünde arttırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması.
• Malzeme, makine ve insan gücünün kullanılmasının düzeltilmesi.

Metot etüdü, yeni sistemlerin tasarımı ve mevcut sistemlerin optimizasyonu sürecinde yer alan önemli bir aşamadır. İyileştirme çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar yapılmış olmalıdır. Özellikle ergonomik tasarımın iyi yapılmış olmalıdır. Ergonomik tasarım yapılmadan metot etüdü çalışmalarına başlanması istenilen seviyede optimizasyonun gerçekleştirilmesini engeller. Çalışma koşullarının iyileştirilmiş olması metot etüdüne başlanması için yapılması gereken önemli bir hazırlıktır. Çalışma koşullarını insancalaştırmak için antropometrik tasarım yapılmalı, kullanılan makine ve teçhizatın ölçüleri insan vücuduna uygun hale getirilmelidir. Ayrıca sıcaklık, gürültü, ışık ve titreşim gibi çevre koşulları da insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Metot etüdü çalışana göre veya malzemeye göre yapılabilir. Metot etüdünün amacı işin görülmesi esnasında yapılan çalışmanın verimliliğini azaltan gereksiz işlemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Verimli bir çalışma için hareket ekonomisi ilkelerine uygun bir çalışma düzeni hazırlanmalıdr. Bu çalışma düzenini hazırlarken hizmet üreten ve mal üreten işletmelerde farklı noktalara dikkat etmek gerekir.Metot Etüdü; insanlar, makinalar veya insan-makina sistemlerince gerçekleştirilen işlemlerin daha kolay, daha düşük maliyet ile, daha yüksek kalite ile, daha verimli, daha kısa sürede ve daha insancıl bir ortamda yapılabilimesi amacıyla, mevcut metotun incelenmisi, kaydedilmesi, analizi ve eleştirisi yoluyla yeni metotlar geliştirmede kullanılan bir yaklaşımdır. Genel bir matematiksel yönü yoktur. Gözlem, görüşme ve döküman inceleme yoluyla toplanan bilgiler esas alınır, adım adım daha iyiye ulaşma yolu ile etüt sürdürülür. Amaç iş veya işler ile işi yapan veya yapanlar arasındaki ilşkileri inceleyerek, işin en etkin verimli nasıl yapılabileceğini belirlemektir. Metot etüdünün uygulanması, iyi bir gözlem, etkin beşeri ilişkiler ve ikna kabiliyeti, yeterli bilgi vğe yaratıcılık, çalışana işbaşı eğitimi ve katılım ile uygulama cesareti ve yönlendirme esaslarına dayanır.
Metot etüdü, daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve önerilen yolların dizgesel (sistematik) olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
Frank Gilbreth tarafından ortaya atılan “hareket etüdü” “metot etüdü”ile aynı alanı kapsamakla birlikte, bugünkü uygulamada hareket etüdü yerine çok daha yaygın olarak “metot etüdü” terimi kullanılmaktadır. Amerikan Makine Mühendisleri Derneği tarafından yayınlanan Sanayi Mühendisliği Terimleri adlı yayında, metot etüdü terilmleri için ayrı tanımlar verilmektedir. Hareket etüdü terimi burada, bir işyerindeki el ve göz hareketlerinin etüdü için kullanılmaktadır. Bununla birlikte “hareket etüdü”terimi birçok Amerikan kitaplarında metot edüdü terimi ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

 
Benzer Yazılar:
Metod Etüdü Aşamaları
İş Etüdü Teknikleri
Üretim Takip Programı

Yorum Yapın