Malzeme ihtiyaç planlaması, aslında oldukça eski bir kavrama verilen yeni bir isimdir. Ancak bu eski kavramın günümüzde önem kazanması, bilgi-işlem konusundaki önemli gelişmeler sayesinde gerçekleşmiştir.

 

Günümüzün ekonomik koşulları, yöneticileri özellikle denetim konusunda daha dikkatli olmaya zorlamaktadır. Sık sık değişen faiz oranları, malzeme yokluğu, artan envanter taşıma maliyetleri gibi nedenlerden dolayı değişmelere daha hızlı uyum sağlama ve daha sıkı denetim ihtiyaçları doğmuştur. İşte bu noktada malzeme ihtiyaç planlaması, yatırımları minimize etmek, üretimi ve etkenliği artırmak ve alıcıya sunulan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim, çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

Malzeme ihtiyaç planlama, nihai mamul için hazırlanan ana üretim programını gerekli parça ve malzeme programına çevirerek satın alma ve imalat siparişlerini hazırlayan bir envanter yönetim uygulamasıdır.

MRP ise, bilgisayar destekli envanter planlama ve kontrol sistemidir. MRP, öncelikle bitmiş ürünlere ait talebin yer aldığı ana üretim programlarıyla başlar ve daha sonra gelecek planlama dönemlerinde her bir bitmiş ürün için brüt talebi listeler.

Özellikle 1960’ lı yıllardan itibaren, işletmelerde bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaşması yönetim sistemlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişme her alanda olduğu gibi ihtiyaç planlamasında da;

• Hesaplama zorluğu olan, büyük çaplı sistemlerin çalıştırılmasında bilgisayarın hızlı hesaplama gücünden yararlanma,
• El ile uygulama zorluğu bulunan, daha gelişmiş yöntemlerin geliştirilmesi,
şeklinde gerçekleşmiştir.

Öncelikle basit mamuller için uygulanan ve kart sistemine dayanan ihtiyaç planlama yöntemleri, çok sayıda parçadan oluşan karmaşık yapılı mamuller için de kolayca kullanılabilir hale gelmiştir. Çünkü on binler mertebesinde parça ihtiva eden bir montaj ürününün imal edildiği bir fabrikada günlerce sürebilecek bir ihtiyaç planlamasının hesap yükünün, bilgisayar destekli bir sistemle dakikalar mertebesine indirilmesi mümkün hale gelmiştir.

MRP sistemlerinin, üretim için gereken;

• Makine ve işgücü saatlerinin,
• Gerek duyulacak enerji miktarının,
• Malzeme ve parça miktarının

bir çizelge üzerinde programlanmasından oluşan tek ve ortak bir prosedürü vardır. Bu programlama mamulü muayene ve kalite kontrol gereksinimlerini de kapsayarak sevk ve teslim tarihinden geriye, başa doğru dönüş biçiminde tahminleme yoluyla yapılır. Bu uygulama, her mamulün veya onu oluşturan parçaların tam gereksinim duyuldukları zamanın öncesinde üretilmesini ya da tedarik edilmesini sağladığından stok bulundurma gereğini hemen hemen ortadan kaldırır. Böylece süreç içi stoklar önemli ölçüde azaltılmış olur.

Malzeme ihtiyaç planlaması yaklaşımı talebin değişken olduğunu varsayar. Sistemin işleyebilmesi için, her ürüne ait gerçekçi talep tahminlerinin yapılması ve her ürün ve alt montajın listelerinin hazırlanması gereklidir. Malzeme ihtiyaç planlaması sistemini kullanan yöneticiler her parça ve alt montaj için haftalık veya aylık ihtiyaçları hesaplayabilir, olabilecek gecikme ve malzeme eksikliklerini önceden belirleyebilir, buna göre işlem yapabilirler. Kısacası sistem, ürünün bileşenlerinin hangilerine, ne miktarda ve ne zaman ihtiyaç duyulacağını, siparişin ne zaman verilmesi gerektiğini belirler.

Malzeme ihtiyaç planlamasının ( MİP ) bir işletmede uygulanması adım adım gerçekleştirilir. Proje işletmenin tamamını kapsar, bu nedenle tüm personelin MİP eğitimi alması, projenin hedeflerini ve işletme için önemini anlaması gerekir.

MİP sistemi özellikle montaj hatlarında üretim yapan işletmelerde iyi sonuçlar vermektedir.MİP uygulaması sonucunda, süreç içi envanter düzeyinde azalma, iş gücünün kullanımında ve müşteri servisinde gelişme, envanter devir hızında artış elde edilmektedir.

 
Benzer Yazılar:
Yalın Üretim ve Özellikleri
MRP Hesaplama Yöntemleri
Envanter Yönetimi

Yorum YapınNothing found for Pm

Page Not Found.

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.

Categories

  • Kategori yok

Arşivler