Lider; insanları belli bir amaç doğrultusunda yönlendirendir. Doğru hedefleri seçer. Lider takipçilerini doğru işlere yönlendirir, yönetici ise seçilen işleri doğru bir şekilde yapandır.
Bir liderde dürüstlük, zeka ve enerji ilişkisi aranır. Üç kavramdan dürüstlük olmazsa lider kendi kendini yok eder. Karakter ve becerinin karışımı liderlik potansiyelini belirler.
Lider organizasyon içindeki en üst seviyedir. Lider yöneticileri yönetir.
İnsanlar işyerlerine heyecanla geliyorlarsa, mutluysalar, yanlış yapmaktan korkmuyorlarsa orada mutlaka bir lider vardır. Bu liderin özellikleri ise:

Lider Etkileyendir.
- Liderlik, bünyesinde dört ayrı rol barındırmaktadır: Liderlik, Takipçilik, Teknik ve Yönetim.
- Liderlik planlı hareket etmeyi gerektirir.
- Etkili ve Etkisiz liderlik kişilerin beceri ve kapasiteleri ile ortaya çıkan etkenlerdir.
- Etkili lider takipçilerine büyük önem verir, onlara destek olur, örnek olur ve onları geliştirmeye çalışır.

Lider Esnekliği ve Seçeneği En Üst Noktaya Çıkarandır.
- Lider rolünün önemine inanmalı, tüm kararları tek başına almamalı, her şeyin kontrolünü yüklenmemeli, etkin olabilme ve doğru davranış geliştirebilmeye yönelik kapasitesine güvenmeli ve yönettiklerine bu şekilde yanaşmalıdır.
- Lider söyler, rehberlik eder, destekler ve paylaşır.
- Liderlik, duruma, takipçinin kapasitesi ve kendine güvenine göre değişiklik gösterir.

Lider Motive Edicidir.
- Kendi motivasyonumuz, kendimize olan saygımıza bağlıdır.
- Psikolojimiz ve güvenliğimizle ilgili ihtiyaçlarımızı gideren faktörler,mevcut olmamaları durumunda tatminsizlik yaratır ama mevcut olduklarında ise ekstra bir motivasyon kazandırır.
- Motivasyon unsurları işin isminde değil içeriğinden ortaya çıkar. Aldığımız sorumluluğun derecesi, başarılarımız, bağımsızlık derecemiz, ne tür bir iş ortamı içinde çalıştığımız, diğerlerinin bizi takdir etmesi, ne kadar öğrenip ne kadar kendimiz geliştirebildiğimiz gibi unsurların motivasyonumuz ile yakından ilgisi vardır.
- Lider olarak takipçilerimizi motive etmek için geri bildirim, esneklik sağlamak,  destekleyici olma, görev sorumluluğu dağıtma, risk alınımına izin verme, eğitme ve geliştirme, yüksek beklentiler oluşturma, hedefler belirleme ve elde edilen başarıları takdir etme gibi yollara başvurabiliriz.

Lider  Sorgulayandır
- Takipçilerle sağlıklı bir iletişim kurmanın ve onların etkin bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunmanın en iyi yolu; ne?, niçin?, ve nasıl? gibi, açık sorular sormak ve sadece ‘evet’ yada ‘hayır’ cevabı ile gerçekleştirilebilecek kapalı sorular sormaktan kaçınmaktır.
- Eğitimimiz, psikolojik yapımız ve bilgisizliğimiz gibi sebeplerden dolayı açık sorulardan kaçınma eğilimi gösteririz.
- Takipçilerimiz yada müşterilerimizle sağlıklı bir diyalog kurmayı sağlama almanın en iyi yolu, önce düşünmek, açık sorular geliştirmek, yönlendirici, dolu, mantığa hapsedilmiş , alternatifsiz sorulardan kaçınmak ve araştırıcı, basit tek sorular sormaktır.

Lider Aktif Dinleyendir
- Beden dilini izleyerek yetersiz dinlemeyi tespit edebiliriz.  Altı kategori vardır; bilinçli yada tesadüfi olabilecek saldırgan dinleme, pasif dinleme, dinleme kesintileri, mantıklı dinleme, ukala dinleme ve sinirli dinleme.
- Daha iyi dinleyici olmak için, kendimizi dinleme eylemine vermeli, tarafsız olmalı, yargılamaktan kaçınmalı, anlayıp anlamadığımızı kontrol etmeli, uygun yüz ifadeleri ile birlikte doğru bir beden dili kullanmalı, iyi bir beden duruşu geliştirmeli, ilgimizi göstermek için anahtar kelimeler kullanmalı ve ara sıra sessiz kalarak sessizliğin gücünü kullanmalıyız.

Lider Yaratıcıdır
- Bireysel ve grup olarak yaratıcılığı geliştirmenin en iyi yolu, Grup Keşif Tekniğini uygulamaktır. Bunu yaparken araştırmayı, geliştirmekten ayrı tutmalı ve fikir araştırması sırasında hiçbir şekilde eleştiriye izin vermemeliyiz. Bu arada grup elemanları ortaya çıkan fikirleri geliştirme ve büyütme yönünde bir katkıda bulunursa, ortaya geniş anlamda bir keşif ve grup sinerjisi çıkacaktır.
- Fikir geliştirme ve sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek soru tipleri ‘niçin olmasın / nasıl ’ dır. ‘Niçin / niçin’ soru tipi daha çok sebep sonuç ilişkisi üzerinde durur. ‘Nasıl / nasıl’ sorusu ise yaratıcı düşünce açısından klasik  bir yaklaşımdır. ‘Ne / nasıl’ herhangi bir değişikliği uygulama açısından yapılandırılmış bir tekniktir. ‘Ne / niçin’ ise  herhangi bir sorunu çözmeden önce yanlış kanaat olup olmadığını kontrol için kullanılır.

Lider Ekip Kurar
- Güçlü bir ekip, bireyleri geliştirmenin ve onlardan en iyi verim almanın  en etkili yoludur.
- Yüksek verimli bir ekip kurmanın anahtar stratejileri, kendine ve her ekip üyesinin potansiyeline inanma, grup keşif tekniğini iyi kullanma, bireylerin kuvvetli oldukları noktaları belirleyerek onlara göre hareket etme, düzenli olarak bir araya gelme, sürecin gücünden yaralanma, keşfi teşvik etme, ekip vizyonu ve ortak değerler geliştirme ve liderin rolünün insanları kontrol etmek değil, süreci kontrol etmekle sınırlı olduğunu hatırlamaktır.

Lider Değişimin Öncüsüdür
- Lider için kazanımı yükseltmenin en iyi yolu, sakinleştirici soluklanmayı kullanarak duygularını kontrol etmek,değişimin arkasındaki düşünceleri anlayabilmek,bir meslektaşın yardımına başvurmak ve değişimin olumlu noktalarını ön planda tutarak belli bir vizyonu geliştirmektir.
- Lider böylesi bir durumda, gereken açıklamaları yaparak, değişimin olumlu noktalarını göstererek, bilgilendirerek, destek vererek, vizyonu paylaşarak takipçilerine destek olabilir.
- Ekipler söz konusu olduğunda ise lider  kontrolü ele alıp, duygularını kontrol etmedikçe, ekibi toplayıp olumsuz noktalar konusunda onları bilgilendirmedikçe , sebep sonuç analizi yapıp sorunları çözmedikçe, ani ve olumsuz değişiklikler grupların parçalanmasına bile sebep olabilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda liderlerde olması gereken 1531 tane özellik bulunmuştur. Bunların bazıları ise: LİDER; yaratıcıdır, disiplinlidir, yeteneklidir,karalıdır, akıllıdır, planlayıcıdır, sanatsaldır, vizyon sahibidir, empatiktir, paylaşımcıdır, araştırmacıdır,  sosyaldir, saygındır, değişimcidir, fedakardır, özenlidir, naziktir, stratejiktir, çağdaştır, objektiftir, post moderndir, açık sözlüdür, yanlışı görebilendir, takım ruhuna sahiptir, azimlidir, birleştiricidir, hoşgörülüdür, deneyimlidir, mizahsaldır, uyumludur, inatçıdır, kültürlüdür, inançlıdır,cesurdur, takipçidir, yenilikçidir, enerjiktir, karizma sahibidir, gerçekçidir ve en önemlisi dürüsttür.

 
Benzer Yazılar:
MBA (MASTER OF BUSİNESS ADMİNİSTRATİON)
Erp’de Başarıya Giden Yol
EFQM Mükemmellik Modeli

2 Responses “Liderlik Özellikleri”

  1. SERHAT 19 Mar 2010 17:44

    güzel ama uzunnnnnnnnnnnnnnnnn

  2. lider ruhluyum 09 Ağu 2010 16:00

    bende lider ruhlu bir insanım dediği bütün özellikler bendede var!

Yorum Yapın