İhracat Nedir?
ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelmektedir.

 Dar anlamda ihracat ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türk’lere yapılan mal satışlarını ve bu amaçla malların yurt dışına gönderilmesini ifade etmektedir.
Kimler ihracat yapabilir?
Gerçek ya da tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar gerçek usülde vergi mükellefi olmaları (tek vergi numarasına sahip olmaları) ve ilgili ihracatçı birliğine üye olmaları koşulu ile ihracatçı olabilirler. İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir.

 
Benzer Yazılar:
Kobiler İçin Devlet Teşvikleri
Türkiye’de Üretilen İlk Uçak Yıl:1936
mySAP Tedarik Zinciri Yönetimi

Yorum Yapın