Küreselleşen dünyada, müşteri kalite seviyesinin yükselmesi,
buna bağlı olarakta üretim maliyetlerinin artmasına ters orantılı, küresel
rekabetin artmasıyla satış fiyatları aşağı inme eğiliminde. Bu gerçekle
yüzleşen firmalar önce girdi maliyetlerini azaltmanın yollarını aradılar. Ancak


çok uzun yıllar devam etmedi. Dünyadaki hammadde kaynaklarının azalıyor olması,
üretimde kullanılan hammaddelerin fiyatlarını her geçen gün dahada arttırdı.
Ürün maliyetlerine bakıldığında dünya ortalaması %80 hammadde, %20 işçilik+diğer
giderler olarak geçekleşmekte. Maliyetlerinin %80 i olan hammaddeyi daha ucuza
mal etmek için ellerinden geleni yapan firmalar, artık ikinci maliye unsuru
olan işçilik ve diğer giderleri düşürmemin yolunu aramaya başladı. Bu noktada
yalın üretim, kamban, tam zamanında üretim gibi üretim teknikleri ve Erp
programları ortaya çıkmaya başladı. Tüm bu kavramların amacı hammadde maliyeti
dışında ürün maliyetini etkileyen diğer faktörlerin maliyet etkisini
azaltmaktı. Bunların içerisinde en çok kullandığımız Kurumsal Kaynak Planlama
denilen erp oldu.

Erp,
yatırım maliyeti olarak çok ta küçümsenmeyecek düzeylerde olsada, etkin olarak
kullanıldığını varsaydığızda yatırım maliyetini 1,5-2 sene gibi bir süreçte
geri döndüreceğini varsaymaktayız. Bu geri dönüşüm nasıl olacak yani erp nasıl
etkin kullanılacak en önemli soru bu.

Sonuçta sadece yazılı almakla iş bitmiyor. Ciddi bir işçilik
de en az bir mühendis istihdamı gerektiren bir süreç. Erp kurulum süreçinde,
tüm stok kodu ve kayıtları, tüm ürün reçeteleri, operasyon süreleri gibi
veriler sisteme girilecek sonuç olma süreci başlatışıyor.

1)
Tüm mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarını
tutulması ile doğru üretim planlamanın yapılması. Gereksiz stok maliyetinin
ortadan kaldırılması.

2)
Operasyon zamanı, stoklar gibi verilerle hızlı
termin tarihlerinin verilmesi.

3)
Üretim veririmliliğin tespiti, gerçek
maliyetlerin oluşturulması.

4)
Tüm işletme faaliyetlerinin tek çatı altında
toplanarak, kişilere bağlı kalınmaması.

5)
Satınalmada ve satışta özel modüller ile maliyetleri
ciddi yönde azaltacak uygulamar.

 
Benzer Yazılar:
Porter’in 5 Rekabet Stratejisi
İşletme Maliyetleri
MRP II Uygulama Süreci

Yorum Yapın