Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning)

Uluslararası arenada Enterprise Resource Planning olarak adlandırılan ERP yazılımları Türkçede Kurumsal Kaynak Planlaması olarak anılmaktadır. ERP sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin entegre bir biçimde yönetimine imkan sağlayan sistemlerdir. Daha genel bir tanım verecek olursak; İşletmenin, ürünü tedarik etmesinden dağıtım aşamasına kadar bütünleşik bir olay yumağı kurarak, veri – bilgi girişleri ve çıkışları sağlayarak, geniş kapsamlı müdahalelerin yapılabileceği yazılım paketleridir.

Erp; Bir kurumun tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimini sağlayan, tek bir çatı altında toplayan sistemdir. Sistem tek bir veri tabanı, tek bir uygulama ve bütünleşik bir arayüz sağlayarak, insan kaynaklarından muhasebeye, satış,  üretim ve dağıtımına kadar her şeyin bütünleştiği bir yapı sağlar.

ERP’ nin en önemli üstünlüğü işletmenin tüm fonksiyon ve birimlerini tedarik zinciri kavramı altında bir bütün olarak görmesi, birimlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını eşzamanlı olarak görerek çalışmasını sağlamasıdır. ERP sistemi ile, birden fazla noktada ve birden fazla tipte üretim yapan işletmelerin tüm fonksiyonları ile birlikte entegre bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi sağlanmaktadır. İşletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, eşzamanlı kontrol edilmesi işlevlerini içinde bulunduran bir yazılım sistemidir.

Erp sisteminin faydaları;

·        Tüm iş akışları kontrol edilerek üretim planı eksiksiz ve hatasız hazırlanmış olur.

·        Tezgah ve sipariş maliyetleri belirlenerek, hangi noktalarda maliyetin arttığı görülür, minimum maliyetle üretimi gerçekleştirmek için veriler elde edilir.

·         Fire oranı yüksek ürünün, neden sorusuna, hangi tarih ve kim tarafından üretildi veya kontrol edildi cevabını bulunarak fire ile oluşan kayıplar önlenir.

·        Tüm departmanlar kolayca takip edilerek iş yükü azaltılır,

·         Müşterilerle ilişkilerin ne düzeyde olduğunu, yapılan işler karşılığında kar zarar durumunun ne olduğu ayrıntılarıyla incelenebilecek,

·         En önemlisi, rapor ve analizler sunacak, işletme için stratejik kararlar alınabilir.

 
Benzer Yazılar:
Mrp ve Aşamaları…
İhracat
HACCP Nedir?

Yorum Yapın