Kategori 'ERP-MRP II-MRP'

admin

Mrp Siteminin Girdileri

Ana Üretim Planı ( Master Production Schedule )

Ana üretim planının geliştirilmesi MRP açısından çok önemlidir, o nedenle gerçekçi bir ana üretim planı elde edilinceye kadar planda değişiklikler yapılır. Koşulların değişmesi, gerçekleşen üretim miktarının planlanan miktardan farklı olması halinde önlem alınması gerekir. Aradaki farkı kapatmak için çalışanların fazla mesai yapmaları gerekebilir. Alınan önlemler, ana üretim planı ile gerçekleşen durum arasındaki farkı kapatamıyorsa ana üretim planı değiştirilmelidir.

Yazinin Devami »

admin

Malzeme İhtiyaçları Planlama

Malzeme ihtiyaç planlaması, aslında oldukça eski bir kavrama verilen yeni bir isimdir. Ancak bu eski kavramın günümüzde önem kazanması, bilgi-işlem konusundaki önemli gelişmeler sayesinde gerçekleşmiştir.

Yazinin Devami »

admin

Erp Programları

Erp sektörünün en köklü ve pazar payı en büyük firmasıdır.1972 yılında Almaya’da kurulmuştur. Dünyada %25 lik ve Türkiye’de %36 lık pazar payıyla lider komundadır. Türkiye’de yaklaşık 230 firma ve 15000 e yakın kullanıcısı vardır.

SAP Türkiye İrtibat Bilgileri

Yazılım Üretim ve Tic. A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Kule Kat:8
34335 Etiler/Istanbul – TURKEY
Tel: +90 212 317 51 00
Fax: +90 212 317 51 99
http://www.sap.com/turkey
info.turkey@sap.com

Yazinin Devami »

admin

Erp’de Başarıya Giden Yol

Erp’nin  başarısını  en  çok  etkileyen   nedenler  strateji  ve  yönetim  ile  ilgili  olan   başarı faktörleridir. Başarılı bir Erp implementasyonu  üst yönetimin konuya inanması ve gerekli her türlü desteği  vermesi;  teknik  altyapısı  güçlü  elemanlardan  proje  takımları  oluşturulması  ve  projenin  tüm aşamalarının detaylı planlanarak etkin proje yönetimi  yapılması ile gerçekleşecektir.
Erp nin başarısını etkileyen faktörleri, proje yönetimi, işletme stratejisi ve yönetimi, işletme kültürü ve  değişim yönetimi, işletmenin teknik alt yapısı ve özellikleri, iş süreçlerinin yönetimi ve performans ölçümü grupları altında toplarsak, her bir faktörü oluşturan temel kriterler ve bunların öncelikleri aşağıda listelenmiştir.

Yazinin Devami »

admin

Neden Erp

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun son on yıla kadar oldukça sınırlı kalması, ülkede dış kaynaklı sermaye varlığının azlığı, kullanıcıların finansal imkanlarının az olması Erp kavramının Türkiye’ye geç girmesine neden olmuştur. Tarihsel olarak gelişimi geciktiren bu koşullara rağmen, standardize edilmiş ERP çözümlerinin kullanıcıya sağladığı katkılar ile , ERP son bir kaç yıl içinde oldukca yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
  Yazinin Devami »

admin

Erp Sisteminin Getirileri

.  MIP ve diğer stok kontrol faaliyetleri ile etkin olarak stokların kontrol altına alınması ve optimum planlama yapılarak yarı  mamul ve mamul stoklarının azaltılması

.  Stok azalmasına bağlı olarak stoka bağlanan sermaye, depolama maliyeti ve idari maliyetlerde azalma

.  Tüm kaynakların (malzeme, makine, işçi, takım vb.)  en verimli kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma

.  Satıcılar ve müşterilerle ilgili değerlemelerin ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi, ayrıca kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi

Yazinin Devami »

admin

Erp Sisteminin Gelişimi

1970’li yılların sonlarından beri firmalarda uygulanmaya çalışılan MRP II sistemleri firma düzeyindeki tüm kaynakları ortak bir veri tabanında toplamakta ve firma içerisindeki tüm çalışanların aynı dilden konuşmasını sağlamaktadır. Ancak yoğun rekabet, uluslararası pazarlara açılma gereksinimi değişik coğrafi bölgelerde merkezi alan işletmeler için uluslararası firmaların genelinde entegrasyonun sağlanması yolunda bilişim teknolojisi için yeni bir gereksinimin doğmasına neden olmuştur.

Yazinin Devami »

« Prev