Kategori 'Endüstri Mühendisliği'

Ekipte bulunan herkesin fikirlerini ortaya çıkarıp ekibin diğer üyelerine uygun şekilde sunması için kullanılan bir araçtır. Burada en önemli nokta, seçenek ve yaratıcı çözümlerin kolaylıkla ifade edilebileceği eleştirilerden arındırılmış bir ortam sağlanmasıdır.

Yazinin Devami »

admin

Porter’in 5 Rekabet Stratejisi

Endüstriyel yapıyı teşhis etmek için bir çerçeve oluşturmak ve beş rekabetçi kural etrafında uzun vadede karlılığı sağlamak için Porter tarafından geliştirilen stratejidir. Stratejik gruplarda veya endüstriyel firmalarda uygulanabilen  bir yapıdır. Esas işlevi endüstrideki rekabetçi ortamda firmaya karlılık sağlamaktır

Yazinin Devami »

admin

5S Nedir?

5S beş adımdan oluşan ve amacı çalışma ortamının yeniden organize edilmesi ve israfın ortadan kaldırılması yöntemidir. Hedef çalışma ortamının daha temiz, daha düzenli, daha çalışabilir,daha güvenli bir ortam oluşturmak ve sürekli hale getirmektir.

Yazinin Devami »

admin

Toplam Kalite ve Pareto Analizi

Pareto prensibine göre, sonuçların yüzde 80 i bir sorunun nedenlerinin yüzde 20 sine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Pareto diyagramları büyük kayıplara neden olan küçük sorunların belirlenmesine olanak sağlar. Pareto analizinde olaylar sıklık, zaman ve önem sırasına göre grafik üzerinde sıralanır. Bu şekilde oluşturulan tablonun en belirgin özelliği, sıralamayı göstermesidir.

Yazinin Devami »

admin

EFQM Mükemmellik Modeli

Dünya ekonomilerinin bütünleşmesi arttıkça, rekabetin kapsam ve yoğunluğu da büyük ölçüde değişmektedir. Kalite, rekabet gücünü artıran unsurlar arasında öne çıkarken, müşterilerin mutluluğuna, çalışanların katılımına ve sürekli gelişim ilkelerine dayanan “Toplam Kalite” anlayışı yaygınlaşmaktadır. Bir çok ülkede verilmekte olan kalite ödülleri, “Toplam Kalite” anlayışının yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır.

Yazinin Devami »

admin

Üretim Çizelgeleme ve Kontrolü

Üretim çizelgeleri üretim planlaması faaliyetleri içinde geleceğe yönelik kısa dönemli planlar olarak kabul edilir. Çizelgeleme sorunları üretim kaynaklarının birkaç ürün tarafından kullanılmasında ortaya çıkar. Endüstri işletmelerin de ise bu çok karşılaşılan bir durumdur.

Yazinin Devami »

Günümüzün kompleks ortamında şirketinizin daha iyi yerlere ulaşması için tasarlanmış her türlü geliştirilmiş işlevi kapsamaktadır. Değişken iş koşullarına ve müşteri gereksinimlerine anında, tutarlı ve doğru olarak karşılık  verme amacıyla, Thru-Put, üretim kısıtlarını ve dar boğazlarını tespit etmekte, çözümlemekte ve üretim sistemini geliştirmektedir.

Yazinin Devami »

admin

İş Etüdü Teknikleri

İş etüdü yöntemi ile nitelikli bir işçinin, tanımlanmış bir performans düzeyinde, belirli bir işi başarabilmesi için gerekli zaman saptanır. İş ölçümü faydalı işin yapılmadığı, etkili olmayan zaman’ın araştırılmasında, azaltılmasında ve sonuç olarak artadan kaldırılmasında yardımcı olur.En önemli iş etüd teknikleri:
    -   İş Örnekleme
    -   Zaman Etüdü
    -   Önceden Belirlenmiş Zaman Standartları (PTS)
    -   Standart Veriler             

Yazinin Devami »

admin

Ar-Ge Teşviği

Teşviği Düzenleyen Tebliğ

DTM tarafından “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” kapsamında olan  AR-GE YARDIMI,  KOBİ’lere 1995 yılından bu yana uygulanmakta olup bu desteği halihazırda düzenleyen mevzuat, 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/10 sayılı “Araştırma-Geliştirme Yardımı Hakkında Tebliğ” ve bu Tebliğ’in uygulanmasını düzenleyen Uygulama Usul ve Esasları’dır.

Yazinin Devami »

admin

Kobiler İçin Devlet Teşvikleri

Kobiler için çok önemli bir rol oynayan, yeni yatırımlar ve ihracat için can damarı olan teşvikler ve bu teşviklerden faydalanabilmek için gerekli olan kriterleri yazımız içerisinde bulabileceksiniz.
Türkiye’de ihracat firmalarnı sağlanan teşvikleri;
1. Teşviği sağlayan kurumlar,
2. Teşviklerin hedef kitlesi olarak seçilen firmaların nitelikleri,
3. Teşviğin yöneltildiği faaliyet düzeyi ve
4. Teşviğin kredi veya hibe olarak verilmesi,

Yazinin Devami »

« Prev - Next »