Kategori 'Endüstri Mühendisliği'

admin

En uygun yedek parça satışı.

www.engyedekparca.com

 

Ekonomik durgunluğun baş gösterdiği bu günlerde, dövizdeki hızlı yükseliş ve buna bağlı olarak girdi maliyetliyetlerinin artması, elektrik ve doğalgaza gelen yüksek oranlı zamlar üretim maliyetleri hızla artış göstermekte. Özellikle döviz karşılığı mal yada hizmet alıp türk lirası ile satış yapan kuruluşlar son günlerde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Yazinin Devami »

admin

İş Görüşmesi Teknikleri

Hepimizin hayali kendi özelliklerimizi ne iyi şekilde yansıtabileceğimiz, maddi ve manevi olarak beklentilerimizi tatmin edebilecek, geleceği parlak ve saygın bir iştir. Bu işe sahip olmak içinde belki onlarca görüşme yapıyorsanız ve bunların çoğundan eliniz boş dönüyorsanız ya o iş sizin özelliklerinize uygun değildir yada kendinizi tam olarak ifade edip olumlu izlenim bırakamıyorsunuzdur.

Yazinin Devami »

admin

İşletme Maliyetleri

Maliyet, işletmeler mal ve hizmet üretirken birçok ekonomik ilişki içine girerler. Bu ilişkiler sonunda parasal işlemler yapılır. Örneğin hammadde alınır. İşçi ve elektrik parası ödenir. Mal üretenler hammaddeyi alırlar işlerler ve pazara sunarlar. Hizmet üretenler ise emek yâda zihin gücü ile hizmet verirler.

Yazinin Devami »

admin

Resesyon Yani Enokonik Durgunluk

Son günlerde sıkca duymakta olduğumuz resesyon kelimesi ekonomik durguluğu ifade eder. Ülkenin milli gelirinin en az iki çeyrek dönem boyunca yani 6 aylık bir süre de yıllık bazda gerilemesi ekonomi diliyle negatif büyüme göstermesi durumudur. Bu korkutan ifadenin sık kullanılmasının nedeni ise yine ABD. ABD den gelen veriler öylesine kötü ki piyasalar ister istemez küçülmeyi konuşmaya başladı.

Yazinin Devami »

admin

İhracat

İhracat Nedir?
ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelmektedir.

Yazinin Devami »

admin

Leasing Nedir?

Amerikan hukukunda doğmuş ve gelişmiş olan “Leasing”in kelime olarak karşılığı “kira”dır. leasing ilişkisinin esası, malın mülkiyet hakkı ile ekonomik işe yararlığını birbirinden ayırmakta yatar. Böylece girişimciye, sadece malın ekonomik işe yararlılığı tahsis edilmekte ve o, mülkiyet hakkının doğurduğu finansman yüklerinden kurtulmuş olmaktadır.

Yazinin Devami »

admin

Liderlik Özellikleri

Lider; insanları belli bir amaç doğrultusunda yönlendirendir. Doğru hedefleri seçer. Lider takipçilerini doğru işlere yönlendirir, yönetici ise seçilen işleri doğru bir şekilde yapandır.
Bir liderde dürüstlük, zeka ve enerji ilişkisi aranır. Üç kavramdan dürüstlük olmazsa lider kendi kendini yok eder. Karakter ve becerinin karışımı liderlik potansiyelini belirler.
Lider organizasyon içindeki en üst seviyedir. Lider yöneticileri yönetir.
İnsanlar işyerlerine heyecanla geliyorlarsa, mutluysalar, yanlış yapmaktan korkmuyorlarsa orada mutlaka bir lider vardır. Bu liderin özellikleri ise:

Yazinin Devami »

admin

Metod Etüdü Aşamaları

Metot Etüdü üretim sislemlerinde aşağıdaki seviyelerde uygulanır:
1. Fabrikalar arası ilişkilerde,
2. Fabrikadaki atölyeler arası ilişkilerde,
3. Atölye içindeki iş istasyonları arası ilişkilerde,
4. İş elemanları (insan, makina, alet vb.) arası ilişkilerde,
5. İş elemanları- iş ortamı ilişkilerinde,
6. Makina-insan, insan-insan ilişkilerinde,
7. İnsan-diğer iş elemanları arası ilişkilerde,
8. Sadece insan hareketlerinin incelenmesinde.

Yazinin Devami »

admin

Metod Etüdü

Metod Etüdünün Tanımı
Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
Metot etüdü iş kapsamının azaltılmasında kullanılan temel tekniklerden biridir. Özellikle malzeme ya da işçilere ilişkin gereksiz hareketlerin yok edilmesi ve yetersiz yöntemler yerine iyi yöntemlerin konmasıyla uğraşır.

Yazinin Devami »

Next »